Introductie

Introductie

 

Wanneer logopedie bij volwassenen?

Naast algemene logopedie zijn wij gespecialiseerd in hoortraining en spraakafzien (= meer dan alleen liplezen), adem en stem therapie, mimetherapie (bij aangezichtsverlamming) en totale communicatie. Meer informatie kun je in het linker menu vinden.

Op verzoek organiseren wij ook stemtrainingen, zoals voor bedrijven en koren. Heb je interesse? Neem gerust contact met ons op!

 

Wanneer logopedie bij kinderen?

Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige logopedische interventie bij kinderen een achterstand op school en in de sociale ontwikkeling kan voorkomen. 
 
Naast algemene kinderlogopedie zijn wij gespecialiseerd in SI therapie, Prompt therapie, Oro Myofunctionele therapie en bieden wij de voorschotbenadering,  Meer informatie hierover kun je in het linker menu vinden.
 
Een leerkracht in het basisonderwijs speelt een grote rol bij de signalering van spraak, taal, gehoor en stemproblemen.  Als jij als leerkracht twijfelt of een kind logopedische therapie nodig heeft, kunt je een van de onderstaande screeningslijst en invullen en mag je ons bellen of mailen voor overleg: 
 
Screeningslijst Logopedie voor 0-4 jarigen:  screeningslijst_0-4_jaar_logopedie.doc downloaden
Screeningslijst Logopedie vanaf 4 jaar:   screeningslijst_vanaf_4_jaar_logopedie.doc downloaden
 
Wij geven ook voorlichtingsbijeenkomsten voor teams van (basis)scholen over verschillende thema;s met oa een  beschrijving van de verschillende logopedische stoornissen en praktische tips op maat voor in de klas.
 
Ook kunnen we bij jou in de klas komen om een leuke les over logopedie te verzorgen. We stemmen de informatie en opdrachtjes samen met jou af op oa leeftijd en interesses van de kinderen. Heeft je interesse? Neem gerust contact met ons op!