Praktijk

Praktijk

Logopedie Talk 2 Me zegt precies waar we voor staan: Praat met Mij! Zeg ons wat uw hulpvraag of die van uw kind is en wij gaan daar samen mee aan de slag! 
Tijdens onze contactmomenten brengen we allereerst de factoren die ervoor zorgen dat uw hulpvraag is ontstaan, die dit in stand houden en doen afnemen in beeld, Daarna stellen we samen met u persoonlijke doelen op en streven we naar een zo optimaal mogelijk resultaat.  Het gaat er uiteindelijk om wat u zelf belangrijk vindt en graag voor u zelf of voor uw kind zou willen bereiken. Samen zoeken we naar die mogelijkheiden. Het is toch heerlijk om weer lekker in je eigen vel te kunnen zitten en de regie over je eigen spraak, taal, gehoor of stem in handen te hebben?    
Wat mag u van ons verwachten? Wij bieden naast algemene kinder logopedie, logopedie bij jongeren met een meervoudige beperking en algemene logopedie voor volwassenen de volgende specialisaties;
- Prompt Therapie
- OMFT Therapie
- SI Therapie
- Stem Therapie; oa ook gender dysfonie
- Stotteren bij jonge kinderen

- Adem Therapie; oa ook hyperventilatie, COPD en astma

- Mime Therapie bij perifere aangezichtsverlamming

- Medical Taping 

- Logopedie bij Niet Aangeboren Hersenletsel; oa afasie, dysartrie, dysfagie